მერსიაანგლოსაქსთა მიერ ბრიტანეთის დაპყრობის დროს ჩამოყალიბებული ერთ-ერთი სამეფო. დააარსეს ანგლებმა VI საუკუნის დამლევს. თავისი აყვავების ხანაში მერსია მოიცავდა ტერიტორიას ჰამბერის ყურესა და მდინარე ტემზას შორის (შუა ინგლისი). განსაკუთრებით გაძლიერდა VIII საუკუნეში, როდესაც სხვა ანგლოსაქსური სამეფოები დაიმორჩილა. IX საუკუნის 20-იან წლებში უესექსმა დაიპყრო.

ბრიტანული სახელმწიფოები 800 წლისათვის.

მერსიის მეფეები რედაქტირება

 • 585—593 — კრეოდა
 • 593—606 — პიბა
 • 606—633 — კიორლი
 • 633—655 — პენდა
 • 655—656 — პეანდა
 • 656—658 — ოსვიუ
 • 658—675 — ვულფჰერე
 • 675—704 — ეთელრედ І
 • 704—709 — კენრედი
 • 709—716 — კეოლრედი
 • 716 — კეოლვალდი
 • 716—757 — ეთელბალდი
 • 757 — ბეორნრედი
 • 757—796 — ოფა
 • 796 — ეკგფრიტი
 • 796—821 — კიონვულფი
 • 821 — კენელმი
 • 821—823 — კიოლვულფ I
 • 823—825 — ბერნვულფი
 • 825—827 — ლუდეკანი
 • 827—840 — ვიგლაფი
 • 840 — ვიგსტანი (?)
 • 840—852 — ბეორთვულფი
 • 852—874 — ბურგრედი
 • 874—879 — კიოლვულფ II
 • 879—911— ეთელრედ II
 • 888—918 — ეთელფლედა
 • 918—919 — ელფვინა

ლიტერატურა რედაქტირება