მარმარილოს ზღვის რეგიონი

თურქეთის რეგიონი

მარმარილოს ზღვის რეგიონი (თურქ. Marmara Bölgesi) — თურქეთის ერთ-ერთი გეოგრაფიული რეგიონი, მდებარე ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში.

მარმარილოს ზღვის გეოგრაფიული რეგიონი

სუბრეგიონები

რედაქტირება

რეგიონის მახასიათებლები

რედაქტირება

მარმარილოს ზღვის რეგიონი ხასიათდება:

  • მცირე ფართობით;
  • დაბალი სიმაღლით;
  • კლიმატის მრავალფეროვნებით;
  • ენერგიის უდიდესი მოხმარებით;
  • ცივი ზაფხულით;
  • პოპულაციის მაღალი დონით.