საკუთარი სახელი მარიამი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: