მარგალიტი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მარგალიტი შეიძლება აღნიშნავდეს: