მანუჩარ

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი მანუჩარ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: