სიტყვა მანიფესტი (ლათ. manifestus — „აშკარა“) გამოიყენება შემდეგი მნიშვნელობებით:

1. უმაღლესი ხელისუფლების წერილობითი მიმართვა მოსახლეობისადმი განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე მოვლენის გამო.

2. პოლიტიკური პარტიის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ან გარკვეულ პირთა ჯგუფის მიერ შედგენილი წერილობითი საპროგრამო მიმართვა.

3. რომელიმე ლიტერატურული ან ხელოვანთა ჯგუფის შემოქმედებითი პრინციპების წერილობითი გადმოცემა.

ლიტერატურა რედაქტირება