პროგრამა

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი პროგრამა რამდენიმე მნიშვნელობით გამოიყენება, მათ შორის: