მალთაყვა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მალთაყვას აქვს რამდენიმე მნიშვნელობა: