Disambig-dark.svg სიტყვას „მალთაყვა“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ მალთაყვა.

მალთაყვა — ქართული ბალეტი. დაიდგა თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში 1938 წლის 5 მაისს.