მალაკოფილიამცენარის ჯვარედინი დამტვერვა ლოკოკინების მეშვეობით. მალაკოფილიისთვის რაიმე სპეციალური სამარჯვი ყვავილს არ აქვს.

ჯვარედინი დამტვერვის ფორმებირედაქტირება

  • გეიტონოგამია (ძვ. ბერძნ. γείτων — "მეზობელი" და ძვ. ბერძნ. γάμος — "ქორწინება"), ანუ მეზობლური დამტვერვა, როდესაც ერთი მცენარის ფურცლიდან მტვერი იმავე მცენარის სხვა ფურცელზე გადადის.
  • ქსენოგამია (ძვ. ბერძნ. ξένος "მომხვდური", "უცხო" და ძვ. ბერძნ. γάμος "ქორწინება") — ჯვარედინი დამტვერვა, როდესაც ერთი ყვავილიდან მტვერი მომინჯნავე მცენარის ყვავილზე გადადის.

ლიტერატურარედაქტირება