არ უნდა აგვერიოს შემდეგ მნიშვნელობა(ებ)ში: ლოქორია.

ლოქორა, ლოფორთქინა — ხმელეთის მუცელფეხიანი ფილტვიანი მოლუსკები. გარეგანი ნიჟარა არა აქვთ (მანტიაში არის რუდიმენტი კიროვანი ფირფიტის ან მარცვლების სახით). მათი სხეული ჭიისმაგვარი ან ცილინდრულია. მრავალი ლოქორა მინდვრის, ბოსტნის კულტურების, თამბაქოსა სხვების მავნებელია.

ლიტერატურა რედაქტირება