ლიპარიტ

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ლიპარიტ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: