კორტიკი — ცივი იარაღი, წახნაგოვანი და ორლესული დანის ფორმის ხმალი. კორტიკი სხვადასხვა ქვეყნის სამხედრო-საზღვაო ფლოტის და რამდენიმე სახელმწიფოს პოლიციის ფორმის შემადგენელი ნაწილია.

ისტორია რედაქტირება

კორტიკი XVI საუკუნის დასასრულს გაჩნდა. მას თავდაპირველად იყენებდნენ ოფიცრები და საზღვაო დეპარტამენტში მომუშავე პირები. საბჭოთა ეპოქაში, აღლუმზე ოფიცრებისთვის აუცილებელ ატრიბუტად კორტიკი იქცა. ტრადიციის თანახმად სამხედრო-საზღვაო ფლოტის კურსდამთავრებულებს დიპლომთან ერთად კორტიკს გადასცემდნენ.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება