კორდოვა

მრავალმნიშვნელოვანი

კორდოვა შეიძლება აღნიშნავდეს: