კონჭკათი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

კონჭკათი შეიძლება აღნიშნავდეს: