კონსტანტინე II

მრავალმნიშვნელოვანი

კონსტანტინე II შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: