სხვა მნიშვნელობებისთვის იხილეთ კოკა.

კოკა, სითხის საწყაო საქართველოში X საუკუნიდან. მისი ტევადობა სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა იყო. XIII საუკუნის შუა ხანიდან გვხვდება 24-ლიტრიანი კოკა, ხოლო XVI-XVIII საუკუნეებში 8-16 ლიტრიანიც. ლიტრის ზრდის გამო საუკუნეთა მანძილზე კოკის ტევადობაც იზრდებოდა. XIII საუკუნეში 24-ლიტრიანი კოკა 23 ლ იტევდა, XVI-XVII საუკუნეებში დასავლეთ საქართველოში კი -050 ლ და მას მრთელიც ეწოდებოდა. XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში 10-ლიტრიანი კოკა „სწორ“ (კანონიკურ) კოკად ითვლებოდა (ტევადობა — 4 ჩაფი ან 30-34 ლ). დასავლეთ საქართველოში „სწორი“ კოკა 12-ლიტრიანი იყო (ტევადობა 36-37 ლ). 12-ლიტრიანი კოკის ნახევარს მენახევრე ერქვა. XIX საუკუნის 30-იანი წლების აღმოსავლეთ საქართველოში კოკა 12 თუნგით განისაზღვრებოდა.

ორყურიანი კოკა, სოფელ ოხირიდან

ლიტერატურა რედაქტირება