კლასიკური მექანიკა

კლასიკური მექანიკა — მექანიკა, რომელსაც საფუძვლად უდევს ნიუტონის კანონები. მისი შესწავლის საგანია მიკროსკოპულ მატერიალურ სხეულთა მოძრაობა, რომელიც სრულდება სინათლის სიჩქარესთან შედარებით მცირე სიჩქარით. განიხილავს ფიზიკური სხეულის მოძრაობას, რომელიც გამოწვეულია სხვადასხვა ძალების ზემოქმედებით. სინათლის სიჩქარის რიგის სიჩქარეებით ნაწილაკთა მოძრაობა განიხილება ფარდობითობის თეორიაში, ხოლო მიკრონაწილაკთა მოძრაობა — კვანტურ მექანიკაში. სწავლება სხეულების მოძრაობის შესახებ მეცნიერების საკმაოდ ძველი ანტიკური დარგია, მაგრამ ძირითადი საფუძველი კლასიკურ მექანიკას ჩაეყარა XVII საუკუნიდან ისააკ ნიუტონის ნაშრომების შედეგად.

ლიტერატურა რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება