კინტრიში (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი კინტრიში შეიძლება აღნიშნავდეს: