კილიმანჯაროს თოვლიანი მთა და სხვა მოთხრობები

კილიმანჯაროს თოვლიანი მთა და სხვა მოთხრობებიერნესტ ჰემინგუეის მოკლე მოთხრობების კრებული, რომელიც გამოიცა 1961 წელს. სასათაურო მოთხრობა ხშირად მიჩნეულია ჰემინგუეის საუკეთესო ნაწარმოებად. წიგნში შესული ყველა მოთხრობა აქამდე შესული იყო 1938 წლის კრებულში მეხუთე სვეტი და პირველი ორმოცდაცხრა მოთხრობა.

1970 წლის გამოცემის გარეკანი