კახეთის აჯანყება

მრავალმნიშვნელოვანი

სათაურით კახეთის აჯანყება შეიძლება აღნიშნული იყოს: