კატეგორია:2011 წლის სინგლები

ამ კატეგორიაში შეტანილია სიმღერები, გამოცემული სინგლის სახით 2011 წელს.