კასტორი

მრავალმნიშვნელოვანი

კასტორი შეიძლება ნიშნავდეს: