კათედრა (ბერძ. kathedra, სიტყვასიტყვით — სკამი, დასაჯდომი ადგილი):

1. ძველ საბერძნეთსა და რომშიფილოსოფოსებისა და რიტორების გამოსასვლელი ადგილი.

2. ქრისტიანულ ეკლესიაში — ადგილი, საიდანაც ქადაგებდნენ.

3. ეპისკოპოსის (არქიელის) სავარძელი ღვთისმსახურების დროს; გადატანით — ეპარქია (საეპისკოპოსო ოლქი).

4. სასწავლო დაწესებულებებში, ლექტორიუმებში, სააქტო დარბაზებში — მასწავლებლის, მომხსენებლის ადგილი.

5. უმაღლეს სასწავლებელში — სასწავლოსამეცნიერო დანაყოფი, რომელიც ეწევა სასწავლო-აღმზრდელობით, მეთოდოლოგიის და სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას ერთი ან რამდენიმე მონათესავე დისციპლინის დარგში, ამზადებს სამეცნიერო-პედაგოგიურ კადრებს, ხელმძღვანელობს სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას.

ლიტერატურა რედაქტირება