იოსები (მრავალმნიშვნელოვანი)

მამაკაცის საკუთარი სახელი (Joseph)

საკუთარი სახელი იოსებ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: