იონური რადიუსი (rion) — სფეროსმაგვარი იონების დამახასიათებელი ზომა, რომელიც გამოიყენება ატომებს შორის მანძილის გამოსათვლელად იონურ ნაერთებში. იონური რადიუსის ცნება დაფუძნებულია ვარაუდზე, რომ იონების ზომები არაა დამოკიდებული მოლეკულის შემადგენლობაზე, რომელშიც ისინი შედიან. მასზე მოქმედებს ელექტრონული გარსის რაოდენობა, ატომების და იონების შეფუთვის სიმჭიდროვე (სიმკვრივე) კრისტალურ მესერში.

თვისებები

რედაქტირება

იონური რადიუსი დამოკიდებულია ბევრი ფაქტორისაგან, როგორიცაა ბირთვის მუხტი და ზომა, ელექტრონულ გარსში ელექტრონების რაოდენობა, მისი სიმკვრივე, განპირობებული კულონის ურთიერთქმედებით.

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. — Л.: Химия, 1978. — 392 с.