იმერეთის აჯანყება

მრავალმნიშვნელოვანი

სათაურით იმერეთის აჯანყება შეიძლება აღნიშნული იყოს: