იმედი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი იმედი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • იმედი — დადებითი ემოცია
  • იმედი — ქართველი ხალხოსნების ჟურნალი
  • იმედი — ქართველი ხალხოსნების გაზეთი
  • იმედი — ტელეკომპანია