ილარიონი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ილარიონი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: