იაპონიის წარმომადგენელთა პალატა

წარმომადგენელთა პალატა (衆議院 Shūgiin?), იაპონიის დიეტის ქვემო პალატა; შედგება 480 წევრისგან, რომლებიც ოთხწლიანი ვადით ირჩევიან. მათგან 180 არჩეულია 11 მრავალწევრიანი წარმომადგენლობებისგან პარტიული სიებით პროპორციული წარმომადგენლობის სისტემით, ხოლო 300 ირჩევა ერთწევრიანი წარმომადგენლობებისგან. წარმომადგენელთა პალატას უფრო მეტი ძალაუფლება აქვს, ვიდრე ზედა პალატას და მას შეუძლია ზედა პალატის მიერ კანონპროექტებზე დადებული ვეტოს მოხსნა საერთო ხმათა ორი-მესამედით. პალატის დაშლა შეუძლია პრემიერ-მინისტრს, როგორც ეს ტარო ასომ გააკეთა 2009 წლის 21 ივლისს.