იანგის ოლქი

მრავალმნიშვნელოვანი

იანგის ოლქი შეიძლება აღნიშნავდეს აშშ-ში და ავსტრალიაში ამ სახელის მქონე სამი ოლქიდან ერთ-ერთს: