12 საუფლო დღესასწაული

12 საუფლო დღესასწაულიმართლმადიდებლ მორწმუნეთათვის განსაკუთრებული დღეები. საუფლო დღესასწაულები იყოფა ორ ჯგუფად, მოძრავად და უძრავად.

მოძრავნი რედაქტირება

 
აღდგომა

უძრავნი (ძვ.სტ. / ახ. სტ.) რედაქტირება

12 საუფლო დღესასწაული - მოძრავნი რედაქტირება

12 საუფლო დღესასწაული - უძრავნი რედაქტირება