თოთი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

თოთი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • თოთი — მწვერვალი სვანეთის კავკასიონზე
  • თოთი — მყინვარი სვანეთის კავკასიონზე
  • თოთი — უღელტეხილი სვანეთის კავკასიონზე
  • თოთი — სოფელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში