თეოდიცეა — რელიგიურ-ფილოსოფიური მოძღვრება, რომელიც მიხედვითაც ღვთის სიკეთე, სამართლიანობა და ყოვლისშემძლეობა თრგუნავს და ამარცხებს ქვეყნად არსებულ ბოროტებასა და უსამართლობას. ტერმინ თეოდიცეას იყენებენ სხვადასხვა რელიგიაში, თითქმის ყველა თეოლოგიურ სისტემაში და ზოგიერთ რელიგიურ-ფილოსოფიურ მოძღვრებაში.

ლიტერატურარედაქტირება