თეიმურაზი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი თეიმურაზ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: