თარგი:Parameter names example

(გადამისამართდა გვერდიდან თარგი:Generic template demo)
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

{{Parameter names example}} – განკუთვნილია თარგების ინფორმაციის მხარდასაჭერად, თარგის საერთო ეგზემპლარის შექმნის მიზნით, რომელიც გამოიყენებს პარამეტრების სახელებს როგორც ამ პარამეტრების მნიშვნელობებს.

მაგალითი

პარამეტრი გამოსაჩენად თარგისა {{ინფოდაფა}}, შექმნილი შემდეგი კოდით:

{{{წარწერა}}}
{{{ზევით}}}
{{{ქვეთავი}}}
{{{სურათი}}}
{{{ტიტრი}}}
{{{თავი1}}}
{{{სახელი2}}} {{{მონაცემი2}}}
{{{სახელი3}}} {{{მონაცემი3}}}
{{{თავი4}}}
{{{მონაცემი5}}}
{{{მონაცემი6}}}
{{{ქვევით}}}
{{pnex
|_template=Infobox
|title |above |subheader |subheader2 |image |caption 
|header1 |label2 |data2 |label3 |data3 |header4 
|data5 |data6 |below
}}

გამოყენება

როდესაც {{Parameter names example}} გამოიყენება უშუალოდ სამიზნე თარგის ქვეგვერდზე - e.g. ქვეგვერდზე/ დოკუმენტაცია - მაგალითად |_template=, რომელიც განსაზღვრავს სამიზნე თარგს, შეიძლება არ მივუთითოთ. ეს არის ზემოთმოყვანილი კოდი თარგის ქვეგვერდებზე. ბარათი/ ქვეგვერდი (სადაც ქვეგვერდი შეიძლება იყოს "doc"-ი, "დოკუმენტაცია", "testcases", „ტესტები“, და ა. შ.), შეიძლება გამოისახოს ასე:

{{pnex
|title |above |subheader |subheader2 |image |caption 
|header1 |label2 |data2 |label3 |data3 |header4 
|data5 |data6 |below
}}

ერთადერთი გამონაკლისია - ქვეგვერდები "sandbox" ("ქვიშის ყუთი"). თუ თარგი გამოისახება ქვეგვერდიდან "/sandbox" ("/ქვიშის ყუთი") იგი ამუშავებს სწორედ ქვიშის ყუთის გვერდების გამოქვეყნებას და არა საბაზისო თარგს. ამ შემთხვევაში რჩება შესაძლებლობა მიეთითოს სახელწოდება სამიზნე გვერდს უშუალოდ პარამეტრში |_template=.

The formatting of the parameter names can be changed with the |_display= parameter. By default, the parameter names are shown in triple braces (the parameter standard, e.g. {{{name}}} ), but if |_display=italics or |_display=italic is set, they are shown in italics.

A custom value for a parameter may be supplied by using |[parameter name]=[value] in place of |[parameter name]. Any formatting for such a value – including, for instance, italics – must be supplied as part of the value (e.g. |parameter=''value''<br/>). Custom values cannot be used for parameters whose names begin with an underscore ("_").

იხილეთ აგრეთვე