დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

მაგალითი

წარწერა თარგის ზემოდან
წარწერა თარგის შიგნით ზემოთა მხარეს
I ქვესათაური
II ქვესათაური

ტიტრი ნიმუში 2.png-სთვის

ტიტრი Leap second.svg-სთვის
ცალკე განსაზღვრული თავი
ცალკე განსაზღვრული მონაცემი
სამივე ერთად (თავი)
სამივე ერთად (სახელი) სამივე ერთად (მონაცემი)
მარტო სახელი და მონაცემი (სახელი) მარტო სახელი და მონაცემი (მონაცემი)
ქვედა ტექსტი
{{ინფოდაფა
|კურსივისახელი = <!--სამმაგ ფიგურულ ფრჩხილებს ({{{აქ|}}}})შორის მოქცეული სხვა პარამეტრი -->
|სახელწოდება    = მაგალითი <!--ამატებს „ხ • გ • რ“ ბმულებს თარგის ბოლოში--> 

|წარწერა = წარწერა თარგის ზემოდან
|წარწერის სტილი = 
|წარწერის კლასი = 

|ზევით = წარწერა თარგის შიგნით ზემოთა მხარეს
|ზედა სტილი = 
|ზედა კლასი = 

|ქვეთავი = I ქვესათაური
|ქვეთავის სტილი1 = 
|ქვეთავის კლასი = 

|ქვეთავი2 = II ქვესათაური
|ქვეთავის სტილი2 = 

|სურათი    = [[სურათი:ნიმუში 2.png|220 პქ]]
|სურათის სტილი  = 
|სურათის კლასი = 

|ტიტრი   = ტიტრი ნიმუში 2.png-სთვის
|ტიტრის სტილი = 

|სურათი2 = [[სურათი:Leap second.svg|220 პქ]]
|ტიტრი2 = ტიტრი Leap second.svg-სთვის

<!--სხეული-->

|თავის სტილი = background:#ccf;
|სახელის სტილი  = background:#ddf;
|მონაცემის სტილი  = 

|სხეულის სტილი = font-size: 90%
|სხეულის კლასი = vevent

|თავი1 = ცალკე განსაზღვრული თავი
|სახელი1 = 
|მონაცემი1  = 
|თავი2 = 
|სახელი2 = ცალკე განსაზღვრული სახელი <!--ნაგულისხმევად არ ჩანს--> 
|მონაცემი2  = 
|თავი3 =
|სახელი3 = 
|მონაცემი3  = ცალკე განსაზღვრული მონაცემი
|თავი4 = სამივე ერთად (თავი)
|სახელი4 = 
|მონაცემი4  = 
|თავი5 =
|სახელი5 = სამივე ერთად (სახელი)
|მონაცემი5  = სამივე ერთად (მონაცემი)
|თავი6 =
|სახელი6 = მარტო სახელი და მონაცემი (სახელი)
|მონაცემი6  = მარტო სახელი და მონაცემი (მონაცემი)

|ქვედა კლასი = 
|ქვედა სტილი = background:#ddf;
|ქვევით = ქვედა ტექსტი
}}

სრული სინტაქსი

(შენიშვნა: თარგს შეუძლია 80 მწკრივის დატევა, აქ მოცემულია მარტო 20, რადგან მასზე მოცულობადი ინფოდაფები იშვიათად გამოიყენება. საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისად გააგრძელეთ დანომრა. მცირე ფორმატირების პარამეტრი „კლასი“ აგრეთვე გამოტოვებულია, რადგან ის ჩვეულებრივ არ გამოიყენება.)

{{ინფოდაფა
|კურსივისახელი = 
|სახელწოდება     = {{subst:PAGENAME}}

|წარწერა = 
|წარწერის სტილი = 
|წარწერის კლასი = 

|ზევით = 
|ზედა სტილი = 
|ზედა კლასი = 

|ქვეთავი = 
|ქვეთავის სტილი1 = 
|ქვეთავის კლასი = 

|ქვეთავი2 = 
|ქვეთავის სტილი2 = 

|სურათი    = 
|სურათის სტილი  = 
|სურათის კლასი = 

|ტიტრი   = 
|ტიტრის სტილი = 

|სურათი2 = 
|ტიტრი2 = 

|თავის სტილი = 
|სახელის სტილი  = 
|მონაცემის სტილი  = 

|სხეულის სტილი = 
|სხეულის კლასი = 

|თავი1 = 
|სახელი1  = 
|მონაცემი1  = 
|თავი2 = 
|სახელი2  = 
|მონაცემი2  = 
|თავი3 = 
|სახელი3  = 
|მონაცემი3  = 
|თავი4 = 
|სახელი4  = 
|მონაცემი4  = 
|თავი5 = 
|სახელი5  = 
|მონაცემი5  = 
|თავი6 = 
|სახელი6  = 
|მონაცემი6  = 
|თავი7 = 
|სახელი7  = 
|მონაცემი7  = 
|თავი8 = 
|სახელი8  = 
|მონაცემი8  = 
|თავი9 = 
|სახელი9  = 
|მონაცემი9  = 
|თავი10 = 
|სახელი10  = 
|მონაცემი10  = 
|თავი11 = 
|სახელი11  = 
|მონაცემი11  = 
|თავი12 = 
|სახელი12  = 
|მონაცემი12  = 
|თავი13 = 
|სახელი13  = 
|მონაცემი13  = 
|თავი14 = 
|სახელი14  = 
|მონაცემი14  = 
|თავი15 = 
|სახელი15  = 
|მონაცემი15  = 
|თავი16 = 
|სახელი16  = 
|მონაცემი16  = 
|თავი17 = 
|სახელი17  = 
|მონაცემი17  = 
|თავი18 = 
|სახელი18  = 
|მონაცემი18  = 
|თავი19 = 
|სახელი19  = 
|მონაცემი19  = 
|თავი20 = 
|სახელი20  = 
|მონაცემი20  = 

|ქვედა კლასი = 
|ქვედა სტილი =
|ქვევით = 
}}