თარგი:სტატიის ისტორია

თარგის აღწერა.
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ეს თარგი აერთიანებს რჩეულ მასალებთან დაკავშირებულ თითქმის ყველა თარგს თავის თავში, რომლის მიზანია განხილვის გვერდებზე გაურკვევლობის შემცირება და დაბნეულობის მოხნა, როდესაც სტატია რამდენიმეჯერ იყო წარდგენილი რჩეული სტატიის კანდიდატად, რჩეულის სტატუსის მოხსნის კანდიდატად, როდესაც რამდენიმეჯერ ჩამოერთვა და კვლავ მიენიჭა რჩეულის სტატუსი. ამ თარგში გათვალისწინებულია ასევე რჩეული სიების, რჩეული პორტალებისა და კარგი სტატიის შემთხვევებიც, ასევე ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც სტატია ან პორტალი წლის რჩეული სტატიის/პორტალის ნომინაციაზე იქნა წარდგენილი. ცალკე აღნიშვნას საჭიროებს თარგის შესაძლებლობა, ასახოს ასევე ისეთი შემთხვევები, როდესაც ასეთი სტატიები მოხვდნენ მთავარი გვერდის ნებისმიერ სექციაში, იქნება ეს რჩეული სტატიის სექცია, ახალი ამბების სექცია სექცია იცით თუ არა, რომ... თუ სექცია ამ დღეს....

თარგი გამოუსადეგარია მიმდინარე პროცესების ასახვისთვის, როგორებიცაა: სტატიის ან პორტალის ნომინირება კარგი/რჩეული სტატიის/სიის/პორტალის კანდიდატურაზე და მათთვის სტატუსის ჩამორთმევაზე; ინფორმაცია ემატება ამ თარგს მხოლოდ ამ პროცესების დასრულების შემდეგ.

პარამეტრი მიმდინარე სტატუსი განსაზღვრავს ტექსტს, რომელიც გამოჩნდება ყუთის დასაწყისში, ხოლო პარამეტრები | ქმედება1 =, | თარიღი1 =, | ბმული1 =, | შედეგი1 = და | მონაცემი1 = განსაზღვრავს ისტორიის სტრიქონს ყუთის დასასრულისკენ. ქმედება1 მიემართება უწინარეს მოვლენას.

სინტაქსი

შენიშვნა: არ მოათავსოთ HTML კომენტარები ამ თარგში.

ჩვეულებრივ, მარტივი გამოყენებისას კოდი უნდა შეიცავდეს:

{{სტატიის ისტორია
| ქმედება1 = 
| თარიღი1 = 
| ბმული1  = 
| შედეგი1  = 
| მონაცემი1 = 

| მიმდინარე სტატუსი =
}}

უფრო კომპლექსური გამოყენებისას თარგი შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ პარამეტრებსაც:

{{სტატიის ისტორია
| ქმედება1 = 
| თარიღი1 = 
| ბმული1  = 
| შედეგი1  = 
| მონაცემი1 = 

| ქმედება2 = 
| თარიღი2 = 
| ბმული2  = 
| შედეგი2  = 
| მონაცემი2 = 
<!-- . . . . . . -->

| ქმედება20 = 
| თარიღი20 = 
| ბმული20  = 
| შედეგი20  = 
| მონაცემი20 = 

| მიმდინარე სტატუსი = 
| მთავარი თარიღი  = 
| იცითთარიღი    = 
| იცითთარიღი2   = 
| იცითტექსტი    = 
| ახალითარიღი   =
| ახალითარიღი2   =
| ახალითარიღი3   =
| ამდღესთარიღი   =
| ამდღესთარიღი2  =
| ამდღესთარიღი3  =
| მცირე      = 
}}

ზემოთ მოცემულია თარგის ყველა პარამეტრი.

თარგის გამოყენება პრაქტიკაში

ქმედებაX, ანუ პროცესი თარიღიX ბმულიX შედეგიX მონაცემიX შესაძლო მიმდინარე სტატუსი
რჩეულის სტატუსთან დაკავშირებული პროცესები
რჩეული სტატიის კანდიდატი დასრულების თარიღი[1] ბმული ნომინაციის გვედზე ერთ-ერთი ამათგან: რჩეული გახდა ან რჩეული ვერ გახდა ვერსიის მონაცემი რჩეული სტატიის ყოფილი კანდიდატი/რჩეული სტატია/ყოფილი რჩეული სტატია
რჩეული სტატიის სტატუსის მოხსნა დასრულების თარიღი[2] ბმული სტატუსის მოხნის გვერდზე ერთ-ერთი ამათგან: სტატუსი შენარჩუნდა ან სტატუსი მოეხსნა ვერსიის მონაცემი რჩეული სტატია/ყოფილი რჩეული სტატია
რჩეული სიის კანდიდატი დასრულების თარიღი[3] ბმული ნომინაციის გვედზე ერთ-ერთი ამათგან: რჩეული გახდა ან რჩეული ვერ გახდა ვერსიის მონაცემი რჩეული სიის ყოფილი კანდიდატი/რჩეული სია/ყოფილი რჩეული სია
რჩეული სიის სტატუსის მოხსნა დასრულების თარიღი[4] ბმული სტატუსის მოხნის გვერდზე ერთ-ერთი ამათგან: სტატუსი შენარჩუნდა ან სტატუსი მოეხსნა ვერსიის მონაცემი რჩეული სია/ყოფილი რჩეული სია
რჩეული პორტალის კანდიდატი დასრულების თარიღი[5] ბმული ნომინაციის გვედზე ერთ-ერთი ამათგან: რჩეული გახდა ან რჩეული ვერ გახდა ვერსიის მონაცემი რჩეული პორტალის ყოფილი კანდიდატი/რჩეული პორტალი/ყოფილი რჩეული პორტალი
რჩეული პორტალის სტატუსის მოხსნა დასრულების თარიღი[6] ბმული სტატუსის მოხნის გვერდზე ერთ-ერთი ამათგან: სტატუსი შენარჩუნდა ან სტატუსი მოეხსნა ვერსიის მონაცემი რჩეული პორტალი/ყოფილი რჩეული პორტალი
წლის რჩეული პორტალის კანდიდატი დასრულების თარიღი[7] ბმული ნომინაციის გვედზე ერთ-ერთი ამათგან: რჩეული გახდა ან რჩეული ვერ გახდა ვერსიის მონაცემი რჩეული პორტალი/ყოფილი რჩეული პორტალი
წლის რჩეული სტატიის კანდიდატი დასრულების თარიღი[8] ბმული ნომინაციის გვედზე ერთ-ერთი ამათგან: რჩეული გახდა ან რჩეული ვერ გახდა ვერსიის მონაცემი რჩეული სტატია/ყოფილი რჩეული სტატია
კარგ სტატიებთან დაკავშირებული პროცესები
კარგი სტატიის კანდიდატი დასრულების თარიღი[9] ბმული ნომინაციის გვერდზე ერთ-ერთი ამათგან: დაემატა კარგ სტატიებს ან ვერ დაემატა კარგ სტატიებს ვერსიის მონაცემი კარგი სტატიის ყოფილი კანდიდატი/კარგი სტატია/ყოფილი კარგი სტატია, ან რჩეული სტატიის ნებისმიერი სტატუსი
კარგი სტატიის სტატუსის მოხსნა დასრულების თარიღი[10] ბმული სტატუსის მოხნის გვერდზე ერთ-ერთი ამათგან: სტატუსი შენარჩუნდა ან სტატუსი მოეხნა ვერსიის მონაცემი კარგი სტატია/ყოფილი კარგი სტატია, ან რჩეული სტატიის ნებისმიერი სტატუსი
მთავარ გვერდზე გამოჩენის თარიღები
რჩეული სტატია მთავარი თარიღი თარიღი, როდესაც სტატია გამოჩნდა (ან გამოჩნდება) მთავარ გვერდზე სექციაში რჩეული სტატია
ახალი ამბები ახალითარიღი თარიღი, როდესაც სტატია გამოჩნდა მთავარ გვერდზე სექციაში ახალი ამბები. თარიღები თავად აწარმოებენ შესაბამის ბმულებს, ასე რომ თქვენ დამატებით არ გჭირდებათ მათი მითითება. იმის გასაგებად, თუ რომელ დღეს გამოჩნდა ეს სტატია ამ სექციაში, უნდა გამოიყენოთ სპეციალური გვერდი ბული გვერდზე ინსტრუმენტების პანელიდან. შემდეგ იპოვოთ ჩანაწერი პორტალი:ახალი ამბები/xxxx თვე y (ან yy), სადაც xxxx წელია, ხოლო y(ან yy) - რიცხვი. თვე ეწერება სიტყვიერად.
ახალითარიღი2 არასავალდებულო პარამეტრი იმ შემთხვევისთვის, თუ სტატია მეორედაც იყო ამ სექციაში.
ახალითარიღი3 არასავალდებულო პარამეტრი იმ შემთხვევისთვის, თუ სტატია მესამედაც იყო ამ სექციაში.
იცით თუ არა, რომ... იცითთარიღი თარიღი, როდესაც სტატია გამოჩნდა მთავარ გვერდზე სექციაში იცით თუ არა, რომ...
იცითთარიღი2 არასავალდებულო პარამეტრი იმ შემთხვევისთვის, თუ სტატია მეორედაც იყო ამ სექციაში.
იცითტექსტი ტექსტი, რომელიც გამოჩნდა ამ სექციაში.
ამ დღეს... ამდღესთარიღი თარიღი, როდესაც ფაქტი სტატიიდან პირველად გამოჩნდა მთავარ გვერდზე სექციაში ამ დღეს. თარიღი თავად აწარმოებს შესაბამის ბმულს, ასე რომ თქვენ დამატებით არ გჭირდებათ მისი მითითება. იმის გასაგებად, თუ რომელ დღეს გამოჩნდა ეს სტატია ამ სექციაში, უნდა გამოიყენოთ სპეციალური გვერდი ბული გვერდზე ინსტრუმენტების პანელიდან. შემდეგ იპოვოთ ჩანაწერი თარგი:დღის მოვლენები:xx-yy, სადაც xx თვეა, ხოლო yy - რიცხვი. იმის გასარკვევად, თუ რომელ წელს გამოჩნდა, უნდა შევიდეთ ამ თარგის ისტორიაში და ვნახოთ, როდის დაემატა იქ აღნიშნული ფაქტი.
ამდღესთარიღი2 არასავალდებულო პარამეტრი იმ შემთხვევისთვის, თუ სტატია მეორედაც იყო ამ სექციაში.
ამდღესთარიღი3 არასავალდებულო პარამეტრი იმ შემთხვევისთვის, თუ სტატია მესამედაც იყო ამ სექციაში.
პარამეტრი მცირე მცირე =კი, თუ გსურთ თარგი შემცირებული ზომებით, მარჯვენა მხარეს გამოჩნდეს
შენიშვნა: ყველა თარიღი მითითებული უნდა იყოს რიცხვებით, ფორმატით: წელი-თვე-რიცხვი. მაგ: 2010 წლის 19 თებერვალი უნდა ჩაიწეროს ასე: 2010-02-19.
 1. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც {{რსკ}} შეიცვალა სხვა თარგით
 2. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც {{სტატუსის მოხსნა}} შეიცვალა სხვა თარგით
 3. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც {{რსკ}} შეიცვალა სხვა თარგით
 4. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც {{სტატუსის მოხსნა}} შეიცვალა სხვა თარგით
 5. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც {{რპკ}} შეიცვალა სხვა თარგით
 6. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც {{სტატუსის მოხსნა}} შეიცვალა სხვა თარგით
 7. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც პორტალის გვედზე განთავსდა თარგი {{საუკეთესო XXXX|პორტალი}}, სადაც XXXX წელია.
 8. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც სტატიის გვედზე განთავსდა თარგი {{საუკეთესო XXXX|სტატია}}, სადაც XXXX წელია.
 9. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც {{კსკ}} შეიცვალა სხვა თარგით
 10. გამოიყენეთ თარიღი, როდესაც {{სტატუსის მოხსნა}} შეიცვალა სხვა თარგით

რჩეული/კარგი სტატიის კანდიდატი და სტატუსის მოხნის კანდიდატი არ არის მისაღები მიმდინარე სტატუსი. ამისთვის არსებობს თარგები: ნომინირებისათვის - {{რსკ}}, {{რპკ}}, {{კსკ}}; სტატუსის მოხნისთვის - {{სტატუსის მოხსნა}}.

როგორ ვიპოვოთ და გამოვიყენოთ პარამეტრი მონაცემი

პარამეტრი მონაცემი, იგივე oldid, წარმოადგენს რამდენიმე ციფრიან რიცხვს, რომლის მიხედვითაც ხდება გვერდის ზუსტი ვერსიის განსაზღვრა, რომელი ვერსიითაც იყო იგი განსაზღვრული ქმედებისას. ეს ვერსია შესაძლოა ვიხილოთ კონკრეტულ რიცხვის ბმულზე გადასვლით გვერდის ისტორიის გვერდზე.

არსებობს ორი გზა ამ მონაცემის საპოვნელად: ისტორიის გვერდზე კონკრეტულ რიცხვის ბმულზე გადასვლით და განსხვავებებს შორის ძიებისას. პირველ შემთხვევისას ბროუზერის მისამართების ველში გამოჩნდება ამის მსგავსი ტექსტი:

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98&oldid=1311625

ზემოთ მოყვანილ მაგალითში ბოლო რიცხვი, 1311625 არის oldid და სწორედ იგი უნდა იქნას გამოყენებული ველში მონაცემი.

მეორე შემთხვევაც არსებითად არ განსხვავდება პირველისგან: იქაც ბოლო ციფრებია მონაცემი. ეს ველი ქმნის ბმულს მითითებულ თარიღზე ამ თარგში.