თარგი:პოზრუკა

პოზრუკა „აზია“
რეგიონი აზია
პროექციის ტიპი არასტანდარტული
კოორდინატების ფორმულები x, y
პოლიტიკური რუკა ფიზიკური რუკა
პოზრუკა აზია
Asia_laea_location_map.svg
პოზრუკა აზია
Asia_laea_relief_location_map.jpg