აღწერა
Achtung! ამ ფაილს აკლია აღწერა , მაშასადამე შესაძლოა იგი არღვევდეს საავტორო უფლებას.
გთხოვთ არ დაიზაროთ და ჩაამატოთ ამ ფაილის აღწერა. ჩაწერა.
წყარო
Achtung! ამ ფაილს აკლია ინფორმაცია წყაროს შესახებ , მაშასადამე შესაძლოა იგი არღვევდეს საავტორო უფლებას.
გთხოვთ არ დაიზაროთ და ჩაამატოთ ამ ფაილის აღწერა. ჩაწერა.
თარიღი
Achtung! ამ ფაილს აკლია ინფორმაცია შექმნის თარიღის შესახებ , მაშასადამე შესაძლოა იგი არღვევდეს საავტორო უფლებას.
გთხოვთ არ დაიზაროთ და ჩაამატოთ ამ ფაილის აღწერა. ჩაწერა.
ავტორი
Achtung! ამ ფაილს აკლია ინფორმაცია მისი შემქმნელის შესახებ , მაშასადამე შესაძლოა იგი არღვევდეს საავტორო უფლებას.
გთხოვთ არ დაიზაროთ და ჩაამატოთ ამ ფაილის აღწერა. ჩაწერა.
უფლება

იხ. ქვემოთ

დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

გამოყენება

თუ არსებობს
სხვა_ვერსიები
თუ არ არსებობს
სხვა_ვერსიები
{{ინფორმაცია
| აღწერა = 
| წყარო = 
| თარიღი = 
| მდებარეობა = 
| ავტორი = 
| უფლება = 
| სხვა_ვერსიები =
<gallery>
სურათი:
სურათი:
სურათი:
</gallery>
 }}
{{ინფორმაცია
| აღწერა = 
| წყარო = 
| თარიღი = 
| მდებარეობა = 
| ავტორი = 
| უფლება = 
}}

ნიმუში

რას ვწერთ:

{{ინფორმაცია
| აღწერა = [[სასტუმრო ივერია|სასტუმრო „ივერია“]] და საქართველოს ფოსტა ზემოდან, [[თბილისი]]
| წყარო = ალბომი „საბჭოთა საქართველო“, გამომცემლობა „ვნეშტორგიზდატი“
| თარიღი = [[1981]]
| ავტორი = 
| უფლება ={{Fairuse-0}}
}}

რას მოგვცემს:

აღწერა

სასტუმრო „ივერია“ და საქართველოს ფოსტა ზემოდან, თბილისი

წყარო

ალბომი „საბჭოთა საქართველო“, გამომცემლობა „ვნეშტორგიზდატი“

თარიღი

1981

ავტორი
Achtung! ამ ფაილს აკლია ინფორმაცია მისი შემქმნელის შესახებ , მაშასადამე შესაძლოა იგი არღვევდეს საავტორო უფლებას.
გთხოვთ არ დაიზაროთ და ჩაამატოთ ამ ფაილის აღწერა. ჩაწერა.
უფლება

იხ. ქვემოთ