ზეპტო... (ინგლ. zepto- < ფრანგ. sept — „შვიდი“; აღნიშვნა: z) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. გამოიყენება მეტრულ და სხვა გაზომვის ერთეულებთან ერთან.

წარმოშობილია ფრანგულიდან - sept ან ლათინურიდან septem, რაც ნიშნავს ”შვიდს”, რადგან 1/10007 ექვივალენტია.

1991 წელს ზომა-წონის მეცხრამეტე გენერალურ კონფერენციაზე ოფიციალურად იქნა მიღებული ჯერადი ერთეულის თავსართად[1].

მაგალითები რედაქტირება

  • ერთი ელექტრონის მუხტი: 160 ზეპტოკულონი.
  • ერთი ზეპტომოლი შეიცავს დაახლოებით 600 მოლეკულას.

სქოლიო რედაქტირება