ზენი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი ზენი შეიძლება აღნიშნავდეს: