ზემო აფხაზეთის რუკა
წარწერა ზემო აფხაზეთი ადმინისტრაციულ ბანერზე

ზემო აფხაზეთი — პოლიტიკური ტერმინი, რომელიც გამოიყენებოდა 2005-2008 წლებში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის აღსანიშნავად.

ტერმინი 2005 წლიდან ეტაპობრივად ჟღერდებოდა სხვადასხვა მასობრივ საშუალებებში კოდორის ხეობის ნაცვლად, 2006 წლის ოქტომბერში კი პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასცა ბრძანებულება კოდორის ხეობის ზემო აფხაზეთად წოდებისა, შესაბამისად ტერმინი ადმინისტრაციული ერთეულის ოფიციალური დასახელება გახდა.

2008 წლის აგვისტოში ზემო აფხაზეთი დაკავებული იქნა რუსეთის საოკუპაციო ნაწილების მიერ. მას შემდეგ ტერმინმა თავისი მნიშვნელობა დაკარგა და ფაქტობრივად აღარ გამოიყენება.