ზეკარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით ზეკარი შეიძლება აღნიშნული იყოს:

იხილეთ აგრეთვე