ზაქარია

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ზაქარია შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: