ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი (მრავალმნიშვნელოვანი)

ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს: