ვიკიპედია:საარბიტრაჟო კომიტეტის შექმნა

ეს არის კენჭისყრის გვერდი. ამ გვერდზე გაიმართება კენჭისყრა ქართულ ვიკიპედიაში საარბიტრაჟო კომიტეტის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს არ არის დისკუსიის გვერდი, ანუ აქ აკრძალულია ნებისმიერი დისკუსიის გამართვა. ამ გვერდზე შეიძლება მხოლოდ ორი თარგის გამოყენება - {{ჰო}} და {{არა}}. გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი ხმა შესაბამის ველში - წითელი ველი მოწინააღმდეგეთათვის, ხოლო მწვანე - მომხრეთათვის. თარგების {{ჰმმ}} და {{მოიცადეთ}} გამოყენება დაშვებული არ არის. ამ გვერდზე არ ხდება არბიტრების არჩევა. იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყდება საარბიტრაჟო კომისიის შექმნა, მისი ლოკალიზაცია ცალკე გვერდზე განიხილება.

ვიკიციტატა
„საარბიტრაჟო კომიტეტი - გარკვეული ხნით არჩეული გამოცდილ მომხმარებელთა ჯგუფი, რომლის მიზანია ვიკიპედიაში წარმოშობილი იმ კონფლიქტების გადაჭრა, რომელთა გადაწყვეტა სხვა გზით ვერ მოხერხდა. არბიტრაჟის მოქმედების პრინციპი ჩაწერილია სტატიაში ვიკიპედია:კონფლიქტთა გადაჭრა. კომიტეტის გადაწყვეტილებები მიიღება მის წევრთა შორის კენჭისყრით.“

მომხრები

რედაქტირება

მოწინააღმდეგეები

რედაქტირება