ვიკიპედია:საარბიტრაჟო კომიტეტი

იუსტიციის ალეგორია
მალხმობა:
ვპ:სკ

საარბიტრაჟო კომიტეტი - გარკვეული ხნით არჩეული გამოცდილ მომხმარებელთა ჯგუფი, რომლის მიზანია ვიკიპედიაში წარმოშობილი იმ კონფლიქტების გადაჭრა, რომელთა გადაწყვეტა სხვა გზით ვერ მოხერხდა. არბიტრაჟის მოქმედების პრინციპი ჩაწერილია სტატიაში ვიკიპედია:კონფლიქტთა გადაჭრა. კომიტეტის გადაწყვეტილებები მიიღება მის წევრთა შორის კენჭისყრით.

კომიტეტში შედის 3 არბიტრი. არბიტრები ირჩევიან 1 წლით.

არბიტრობის კანდიდატისადმი მინიმალური მოთხოვნაა სტაჟის 8 თვე და 2000 შესწორება.

მოქმედი არბიტრები


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.

სარეზერვო არბიტრები

არბიტრაჟის მოთხოვნები

მოთხოვნათა არქივი

გადაწყვეტილებები

არბიტრების არჩევნები

  მთავარი სტატია: არბიტრების არჩევნები.

ახალი საარბიტრაჟო კომიტეტის არჩევნები იწყება მოქმედი სკ-ს მოვალეობათა დასრულებამდე 4 დღით. არჩევნების დაწყებამდე ხდება მათი გრაფიკის გამოქვეყნება. არჩევნები ტარდება 4 ეტაპით:

  • მომხმარებელთა მიერ კანდიდატურების ნომინაცია, კანდიდატების თანხმობის მიღება;
  • ბიუროკრატების მიერ ნომინაციის შედეგების გადამოწმება და კანდიდატთა სბოლოო სიის შედგენა;
  • კანდიდატთა განხილვა საზოგადოების მიერ;
  • საზოგადოების კენჭისყრა;
  • ბიუროკრატების მიერ შედეგების შეჯამება.