პროფილი   მოგზაურობა   გეგმები
პირადი ინფორმაცია


86.4% , 172703 სტატია, 200 000 სტატიამდე

   


David1010

ჩემი ბიოგრაფია

სავარჯიშო 1 სავარჯიშო 2 სავარჯიშო 3
სავარჯიშო 4 სავარჯიშო 5 სავარჯიშო 6
სავარჯიშო 7 სავარჯიშო 8 სავარჯიშო 9
სავარჯიშო 10 სავარჯიშო 11 სავარჯიშო 12
სავარჯიშო 13 სავარჯიშო 14 სავარჯიშო 15
სავარჯიშო 16 სავარჯიშო 17 სავარჯიშო 18


ვიკიპედია