ვერსისიგრძისა და მანძილის საზომი ძველებური რუსული ერთეული. უდრის 1,06 კილომეტრს. იხმარებოდა მეტრული სისტემის შემოღებამდე. [1] პირველად გვხვდება XI საუკუნის ისტორიულ წყაროებში. მიუხედავად იმისა, რომ ვერსი დღეს უკვე აღარ გამოიყენაბა, იმის გამო, რომ მისი სიდიდე ახლოსაა კილომეტრის სიდიდესთან, რუსეთში მას ახლაც ხმარობენ სალაპარაკო ენაში.

სქოლიო რედაქტირება